Anmälan till Bingolotto


    Jag anmäler mig till att vara med som statist vid följande program
    (du kan vara med vid flera tillfällen om du vill det):


    Anmälningsregler:
    När du anmält dig och fått bekräftelse på att du får en plats i ett eller flera program, är det en bindande anmälan till att deltaga i programmet/programmen. Om du blir sjuk eller inte kan deltaga av annan orsak ansvarar du för att hitta en ersättare samt meddela det till Stage Voice. Tack för ditt samarbete!