Hur går en gitarrlektion till?

När du träffar gitarrläraren första gången pratar ni kort om dina tidigare erfarenheter av att spela gitarr. Du får möjlighet att berätta om du har någon speciell målsättning med dina lektioner. Du behöver inte ha några förkunskaper i gitarr, notläsning eller musikteori för att lära dig att spela gitarr! Nivån på kursen anpassas efter dig.

Gitarrlektioner utvecklar ditt sätt att spela, t ex hur du slår an strängarna, hur du tar olika ackord eller använder plockhanden. Kroppsmedvetenhet och hållning kopplat till gitarrspelandet är viktigt. Kursen innehåller ackordsspel och melodispel anpassat till den nivå du befinner dig på.
Du får träna slagteknik, fingerplock och varierande kompstilar. Moment med musikteori och not- eller rytmläsning kan också ingå i kursen.  Du lär dig att variera musiken dynamiskt, att spela svagare och starkare, och lär dig även hur du strängar om och stämmer gitarren.  Många av våra elever sjunger till sitt gitarrackompanjemang.

För dig som har spelat ett tag ingår också arbete med personligt uttryck och stilsäkerhet i lektionerna.

Gitarrlektionerna kan inriktas mot olika genrer, allt utifrån dina önskemål. Välj om du vill inrikta dig mot en speciell musikstil eller om du vill prova olika genrer. De låtar som du spelar på lektionerna väljs av dig i samråd med gitarrläraren.

På de individuella gitarrlektionerna spelar du tillsammans med gitarrläraren eller solistiskt.
Vi har en akustisk gitarr och en elgitarr som du kan låna på din individuella gitarrlektion om du inte har din egen med dig. Förstärkare till elgitarren finns hos oss.
I gruppkurserna tar varje deltagare med sig sin egen gitarr.