Tal

Text_2

Du som har behov av hjälp med din talröst är välkommen till individuella lektioner.
Kanske har du en hes röst eller blir du lätt ansträngd när du talar inför andra människor? Kanske har du någon typ av skada på dina stämband och behöver träning för att lära dig använda rösten rätt? Oavsett dina problem, välkommen att kontakta Stage Voice så lägger vi upp individuell träning anpassad till dig.

Talträning passar även dig som har en frisk röst.
Om du exempelvis använder rösten mycket i ditt arbete kan röstträning hjälpa dig att få en tydligare, mer stabil och uttrycksfull röst.
Du som förbereder en audition kanske behöver tips inför ditt sceniska teaterprov? Flera av våra sångpedagoger är utbildade inom drama eller musikdramatik och är mycket vana att arbeta med röstligt uttryck för både sång och teater.

VÅGA TALA INFÖR GRUPP

Kursen vänder sig till dig som vill känna dig tryggare i att våga tala inför andra, både privat och i skolan eller arbetslivet.
Målet med kursen är att stärka rösten, självkänslan och kroppsmedvetenheten samt att ge dig lust och mod att våga tala inför andra människor. Du utvecklar din kreativitet och fantasi. Under kursen får du verktyg att behärska din nervositet och hantera din stress.

Fokus ligger på praktiska övningar. Med influenser från yoga, meditation och mindfulness tränar du kroppsmedvetenhet, andning och avslappning. Rörelseträning varvas med röstimprovisation och talträning.

Vi eftersträvar att komma ifrån tankar om rätt och fel och använder rädslorna kreativt istället för att försöka undvika dem.

Röst- och rörelsepedagog: Ida Lod

KURSUPPLÄGG:
En lektion är 45 min
Måndagar- torsdagar kl. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Fredagar kl. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Lördagar kl. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Söndagar kl. 12, 13, 14, 15, 16

Nya kurser i tal startar varje vecka under hela terminen. Kursen läggs upp utifrån elevens förslag om dag, tid och inriktning.

PRISER
Individuella lektioner
1 gång 600 kr
3 ggr 1700 kr
10 ggr 5000 kr
18 ggr 7900 kr
9 ggr varannan veckan 5000 kr