Terminsinformation

Välkommen till Stage Voice och sångpedagog Anna Redvik vårterminen 2022!

Stage Voice finns för dig som vill ta sånglektioner eller tallektioner, för barn och ungdomar som vill sjunga i Popkör eller för dig som vill göra en studioinspelning med sångcoachning.
Stage Voice anordnar även workshops på företag och i skolor, möhippor/svensexor och sånguppträdanden.

Du kan börja dina individuella lektioner när som helst under hela terminen. Individuella och delade sånglektioner läggs upp utifrån dina önskemål. Popkörerna har fasta startdatum, vilka du hittar vid varje specifik kurs.

Terminen startar 18/1 (v. 3) och pågår t o m 7/6 (v. 23).

Ledigt och inga lektioner
v. 7, 14-20/2
v. 10, 8-9/3
v. 15, 11-17/4
v. 21, 26/5

I slutet av terminen, 9 och 10 juni, anordnar Stage Voice konserter på Allégården där Popkörer och sångelever får möjlighet att uppträda.