Lärare

Våra pedagoger är utbildade vid Sveriges Musikhögskolor, eller har likvärdig utbildning, och har studerat sång och musik på högskolenivå i minst fyra år. De har alla stor erfarenhet av att arbeta som pedagoger och är även aktiva som sångare, artister, musiker och låtskrivare. Några av våra pedagoger har dessutom utbildning inom logopedi, teater, dans och/eller rytmik.

Stage Voice är medlem i Svenska Sång- och Talpedagogförbundet.

Pedagoger

SÅNG
Anna Redvik
Charlotte Carlsson
Frida Norberg
Jonatan Dahlqvist
Malin Simonsson
Ville Johansson

RYTMIK & BARNKÖR
Anna Redvik