Terminsinformation

Välkommen till Stage Voice och sångpedagog Anna Redvik vårterminen 2023!

Stage Voice finns för dig som vill ta sånglektioner eller tallektioner, för barn och ungdomar som vill sjunga i Popkör eller för dig som vill göra en studioinspelning med sångcoachning.
Stage Voice anordnar även workshops på företag och i skolor, möhippor/svensexor och sånguppträdanden.

Du kan börja dina individuella lektioner när som helst under hela terminen. Individuella och delade sånglektioner läggs upp utifrån dina önskemål. Popkörerna har fasta startdatum, vilka du hittar vid varje specifik kurs.

Terminen startar 17/1 (v. 3) och pågår t o m 8/6 (v. 23).

Lov v. 7 och 15 – inga lektioner de veckorna.

I slutet av terminen, i början av juni, anordnar Stage Voice konserter på Allégården där Popkörer och sångelever får möjlighet att uppträda.