Skola

Stage Voice är godkända av Kulturförvaltningen i Göteborg att arbeta med kulturpedagogiska projekt inom Göteborgs skolor. Stage Voices sångpedagog Anna Redvik har lärarbehörighet. Min vision är att sprida sång- och musikglädje i Göteborgs skolor och inspirera eleverna till nya musikaliska äventyr!

Stage Voice är ett sångcentrum i Göteborg. Jag arbetar med sång i alla dess former och inriktar mig framför allt mot populärmusikaliska genrer, som t ex pop, rock, visa, jazz, musikal och soul. Undervisningen anpassas efter elevernas nivå och målet med kursen/projektet.

Inspireras av sångpedagog Anna Redvik! Anna har arbetat som sångpedagog sedan 2002 och har även utbildning inom drama, dans och rytmik. Anna uppträder också regelbundet som sångerska. Projekt som inkluderar flera konstnärliga uttrycksformer ligger därför nära, t ex musikal, shower eller andra sceniska föreställningar.

Stage Voice erbjuder olika typer av kulturpedagogiska projekt och samarbeten med skolor.
Jag kan till exempel utgå från ett koncept med färdiga kurser. Då kommer jag till skolan vid ett eller flera tillfällen och arbetar med eleverna utifrån det givna kursupplägget.
Jag finns för er! Jag lägger gärna upp sång-och musikverksamhet på er skola utifrån era önskningar om hur samarbetet ska gå till. Exempelvis kan jag skapa projekt och workshops med en klass, flera klasser eller hela skolan.

Hoppas att vi får möjlighet att mötas!
Varmt välkomna!

Priser

Beroende på kursens upplägg, kan priserna variera.
Vänligen kontakta Stage Voice för offert! Kom även ihåg att kontakta skolans Kulturombud och Kultursamordnare! I och med att Stage Voice är med på Kulturterminen kan er skola få ett mycket fördelaktigt ekonomiskt stöd från kommunen.

Kulturkurser VT 2024, Göteborg

Popsång
Tillsammans sjunger vi nya poplåtar som eleverna tycker om att lyssna på. Med sångträning utvecklar eleverna sin medvetenhet om den egna rösten och sin förmåga att uttrycka sig. Vi tränar sångteknik anpassad till popsång.

Sjung in i studio

En sångpedagog från Stage Voice tränar tillsammans med klassen eller gruppen in en låt, vilken sedan spelas in av en ljudtekniker. Vi använder oss av högkvalitativa musikbakgrunder vid er inspelning.

Sångteknikverkstad

Detta projekt inriktas mot en speciell musikgenre, t ex rock eller jazz, utifrån era önskemål. Eleverna fördjupar sig i sin genre genom att lyssna på stiltypiska sångexempel. De lär sig sånger och tränar på sångteknik anpassad till aktuell musikstil.

Sång vid skolavslutningar och högtider

Stage Voice hjälper er skola, klass eller grupp med sånguppträdande på t ex nationaldagen eller sommaravslutning. Låt er högtid bli en stund av tradition, gemenskap och vacker sång! Vi skräddarsyr upplägget och valet av sånger utifrån skolans målsättning.

Röstträning för lärare och pedagoger

Som lärare och pedagog använder du dig av din röst dagligen i ditt yrke. Med röstträning ökar du din medvetenhet om den egna rösten och du får redskap för att stärka din röstkvalitet, ditt uttryck och din kroppsmedvetenhet. Hur du använder dig av din röst påverkar hur väl du lyckas förmedla ditt budskap och vilket intryck du gör.

Barnrösten – hur du leder sång utifrån barnens förutsättningar

Att sjunga tillsammans med barn är roligt! Deras glädje för sång och musik inspirerar. Hur kan du som lärare eller pedagog hjälpa barnen att utvecklas sångmässigt utifrån deras möjligheter? Med ökad medvetenhet om hur barnens och den vuxnes röst fungerar, lär du dig att sjunga med barn på bästa sätt!