Sång vid skolavslutningar och högtider

En eller flera sångpedagoger från Stage Voice kommer till er skola och tränar in sånger till ert uppträdande. Vi fokuserar, förutom på instudering av melodierna, även på grundläggande sångteknik och sceniskt uttryck. Eleverna förbereds för att stå på scenen och de tränas i att förmedla texterna med inlevelse och känsla. Viktigt är även samarbete och lyhördhet. Sångerna kan med fördel kompletteras med solosång, stämmor och dans. Projektet anpassas alltid efter gruppens sammansättning och musikaliska nivå. 

Förslagsvis kan projektet läggas upp med fem tillfällen á 2 h. Mellan våra lektioner får eleverna gärna öva på sångerna tillsammans med musik- eller klasslärare. Om ni önskar pianoackompanjemang att öva till kan vi spela in det till er mot en extra kostnad.

Stage Voice finns för er som vill få hjälp med ert uppträdande eller få ny inspiration och energi. Kanske är ert projekt större än vanligt och involverar fler elever? Kanske behövs fler musiklärare för att ro ert uppträdande i land? Vi samarbetar gärna med musiklärare på skolan, om ni önskar det.

Kontaktuppgifter

E-mail
mail@stagevoice.se

Telefon
0768 – 97 97 76