Företagsevent & kickoff

Stage Voice erbjuder samarbete med företag. Jag skräddarsyr tjänsterna utifrån era tankar, visioner och mål och utgår från vad ni vill, vågar och behöver.

Jag anordnar företagsevent med sång och tal. Variationen för hur ett samarbete kan se ut är mycket stor. Upplägget kan vara en timme eller två, en halvdag, heldag, helg eller flera tillfällen.

Kanske behöver er grupp en nytändning, inspiration och idéer?

Recension på vår Facebook-sida efter workshop på Hagabadet 2017:

Helene Johansson – 5 stjärnor – den 11 februari 2017:
”Vi hade en fantastisk Kick off med ett stort stöd av Stage Voice. De hade precis förstått vad jag var ute efter och levererade över förväntan. Vi har aldrig haft en så uppskattad kick off och nu vill alla börja sjunga:-). Tack.”

Priser

Beroende på upplägget, kan priserna variera.
Vänligen kontakta Stage Voice för offert!

Välkommen att kontakta Stage Voice för att få tips och bolla idéer!

Workshop & fortbildning

WORKSHOP

En workshop kan inriktas mot det område ert företag önskar. Förslag på inriktningar kan vara: sångteknik, talträning, presentationsteknik, våga tala inför grupp, körsång, sceniskt uttryck och kroppsmedvetenhet  eller en kombination av dessa. Här kommer förslag på några upplägg:

Kickoff

När det är dags att komma igång igen efter en längre ledighet, då är det givande med en kickoff som är både rolig, full av kreativitet och samarbete. Att sjunga ihop och träna sin röst ger en härlig kick!
Ofta kombinerar vi sången med inslag av rörelse, dans eller drama, men vi utgår från era önskemål.

Körsång

Evenemanget kan utformas som ”Körslaget”. Exempel på upplägg:
Arbetslaget sjunger tillsammans i kör. Gruppen kan även delas upp i mindre grupper som lär sig olika sånger. Därefter kan grupperna visa upp för varandra, vilket brukar vara mycket uppskattat. Körsången kan varieras med unison sång, sång i stämmor, solosång och dansrörelser. Stage Voice kan självklart ge tips och förslag på låtar som passar vid detta tillfälle. Sång eller körsång är ett roligt avbrott i vardagen och passar t ex vid team buildning, kickoff eller liknande.

Lära sig tala inför grupp

Gruppen tränar på att läsa texter och presentera inför varandra samt utför övningar i talträning, scenisk närvaro och drama. Här kan även övningar i kroppsmedvetenhet och hållning ingå. Deltagarna stärker sin självkänsla och sceniska säkerhet.

FORTBILDNING & FRISKVÅRD

De anställda kan av olika anledningar vara i behov av sång- eller tallektioner, t ex som fortbildning, friskvård eller i rent medicinskt syfte. Antingen kommer en sångpedagog från Stage Voice till ert företag eller så kommer de anställda till Stage Voice.

Fortbildning

Förslag på kurser:

  • Rösten som en del i presentationstekniken
  • Hur fungerar barnrösten? – för personal som arbetar med barngrupper
  • Sjung på jobbet – körsång för personalen
  • Röstworkshop för skådespelare

Friskvård

Många som sjunger vittnar om att sången får dem att må bra, både fysiskt och psykiskt.
Med sångens hjälp kan du stärka ditt självförtroende, våga mer och utveckla ditt sätt att uttrycka dig.
Ökad kroppsmedvetenhet, bättre hållning och lugnare och djupare andning brukar också bli resultat av sångträning.
Sång som friskvård kan passa dig som som behöver en väg tillbaka från en livskris eller sjukskrivning, du som behöver sången för att stärka ditt självförtroende eller du som bara älskar att sjunga.
En del arbetsplatser har en särskild friskvårdspeng att söka.
Även talträning och röstvård är vanligt som friskvård inom företag.