Barnrösten hur du leder sång utifrån barnens förutsättningar

Denna fortbildningskurs ger dig som lärare eller pedagog praktisk handledning i hur du kan sjunga tillsammans med barn i förskolan och skolan.

Barn har kortare stämband än vuxna och sjunger därför ljusare toner. Fysiskt har inte barnrösten samma omfång som en vuxenröst och barn kan inte heller sjunga med samma styrka som en vuxen. Dessutom har barn mindre lungor och behöver andas oftare när de sjunger. Om en vuxen förebildar i sång och sjunger i sitt eget röstläge är det svårt för barnen att sjunga med. Ofta tystnar barnen helt, sjunger med en pratröst eller börjar mumla eller skrika. Sjunger de ofta på detta sätt riskerar de att bli hesa eller få skador på sina stämband. Barnen kan även förlora sin lust att sjunga eftersom de inte upplever musiken som samstämmig då de inte kan sjunga i den vuxnes tonart. Barnen får svårt att uppfatta skillnaden mellan olika toner vilket påverkar deras gehör negativt.

Målet med kursen är att öka medvetenheten om hur barnets och den vuxnes röst fungerar samt att hjälpa den vuxne att sjunga utifrån barnens förutsättningar. Du får konkreta tips och övningar och lär dig vad som passar barnens röst bäst, både vad gäller tonhöjd och röstomfång, tonarter och val av sångrepertoar.

Med praktiska sångövningar vägleder Stage Voices sångpedagog dig att använda hela din röst när du sjunger, både lågt ned och högt upp. Vi tränar på att passera skarven mellan den mörka och ljusa rösten, att våga sjunga ut, att leka med rösten i det ljusa röstläget och att sjunga med uttryck och inlevelse. Vi sjunger sånger som passar barnrösten och testar även hur det låter och känns när man väljer en mindre passande tonart och sång. Vi strävar mot att du som vuxen ska känna dig säkrare på din egen sångröst. Om du är tryggare kan du förebilda bättre då du håller i sångstunden med barnen.

Denna kurs utformas med fördel som gruppkurs för ert arbetslag eller er skolas personal. Kursen kan läggas upp som en eller flera workshops. Självklart kan vi även anordna individuella kurser efter önskemål!

Kontaktuppgifter

E-mail
mail@stagevoice.se

Telefon
0768 – 97 97 76