Sångteknikverkstad

Denna kurs vänder sig till de elever som har sång som intresse. Eleverna lär sig grundläggande sångteknik, men vi beger oss även in på mer avancerade tekniker för att utveckla stilsäkerheten för den genre som vi ägnar oss åt. Vi lyssnar på sångare som har betytt eller betyder mycket för genrens sound och analyserar vad som är karakteristiskt för sättet att sjunga.

I kursen ingår gemensam uppsjunging, sångövningar i grupp och individuell vägledning. Vi tränar på magstöd, andning och luftflöde. Fokus ligger på att hitta ett sound i rösten som passar vår genre och vi ägnar oss därför mycket åt moment som exempelvis klangfärg, klangplacering, tät och luftig ton, energi och driv. Sångpedagogen förebildar mycket och eleverna härmar. Det personliga uttrycket i sången och glädjen att sjunga är alltid viktigt!

Låtarna som används under projektet är valda för att belysa genren från olika håll. Repertoaren varierar i svårighetsgrad. Inom musikstilen rock får eleverna prova på twang och belting, alltså mer avancerade sångtekniker för att kunna sjunga starkt på höjden utan att skada rösten.

Kursen kan avslutas med ett litet uppträdande inför varandra eller en publik, om eleverna känner att de vågar och vill.

Kontaktuppgifter

E-mail
mail@stagevoice.se

Telefon
0768 – 97 97 76