Röstträning för lärare och pedagoger

Många upplever att rösten inte håller i alla situationer. Rösten spricker eller bär inte riktigt. Speciellt svårt kan det vara att göra sig hörd i en större grupp, att tala starkare eller tala under en längre tid. Kanske upplever du att din röst ibland är spänd, pressad eller sliten? Kanske hör man på din röst att du är nervös eller stressad? Resultatet blir ofta trötthet i halsen och ibland även heshet. Hur du uppfattas som talare påverkas även av din hållning och hur du varierar ditt uttryck.

 

I denna kurs får du professionell röstträning av en sångpedagog och du får hjälp att förstå hur du kan använda din röst på ett hälsosamt sätt, både när du talar och sjunger. Med tal- och sångövningar tränas magstöd, luftflöde och artikulation samt variation i rösten gällande styrka och inlevelse. Övningar för avslappning, andning och artikulation ger dig tekniker för att slappna av i hals, nacke, axlar, käke och kring struphuvudet. Din kroppshållning förbättras och du lär dig att andas djupare och lugnare.

Ett mål med kursen är ökad medvetenhet om den egna rösten. Tillsammans strävar vi mot en grundad röstklang utan spänningar och fokuserar på det personliga uttrycket i din röst. Med trygg vägledning hjälper Stage Voices sångpedagog dig att våga göra din röst hörd. En kurs i röstträning brukar stärka självkänslan och även hjälpa personer som känner sig osäkra på att tala inför grupp.

Kursen kan utformas som individuell röstträning eller röstträning i grupp. Träningen kan utföras vid ett eller flera tillfällen eller löpande under en termin, beroende på ditt eller gruppens behov. Röstträningen kan även vara en del av en studiedag eller kick off för personalen, t ex en workshop på 2-5 h.

Kontaktuppgifter

E-mail
mail@stagevoice.se

Telefon
0768 – 97 97 76