Skola

Text_2
Stage Voice är godkända av Kulturförvaltningen i Göteborg att arbeta med kulturpedagogiska projekt och serier inom Göteborgs skolor. Stage Voices sångpedagog Anna Redvik har lärarbehörighet. Vår vision är att sprida sång- och musikglädje i Göteborgs skolor och inspirera eleverna till nya musikaliska äventyr!

Stage Voice är ett sångcentrum i Göteborg. Vi arbetar med sång i alla dess former och inriktar oss framför allt mot populärmusikaliska genrer, som t ex pop, rock, visa, jazz, musikal och soul. Undervisningen anpassas efter elevernas nivå och målet med kursen/projektet.

Inspireras av våra kunniga och erfarna pedagoger! Alla våra tio sångpedagoger och musiklärare är utbildade vid Musikhögskolor i minst 4 år och arbetar idag både som lärare och musiker. Vissa av våra sångpedagoger har även utbildning inom drama, dans och rytmik. Projekt som inkluderar flera konstnärliga uttrycksformer ligger oss därför nära, t ex musikal, shower eller andra sceniska föreställningar.

Stage Voice erbjuder olika typer av kulturpedagogiska projekt och samarbeten med skolor.
Vi kan till exempel utgå från ett koncept med färdiga kurser, så kallade serier. Då kommer vi till skolan vid 5 tillfällen och arbetar med eleverna utifrån det givna kursupplägget.

Vi finns för er! Vi lägger gärna upp sång-och musikverksamhet på er skola utifrån era önskningar om hur samarbetet ska gå till. Exempelvis kan vi skapa projekt och workshops med en klass, flera klasser eller hela skolan. Vi kan även hålla i den löpande musikundervisningen under en termin eller ett läsår, samt sätta betyg och ge omdömen till eleverna om ni vill det.

Vi kan komma till er eller så är ni välkomna till oss i våra centrala lokaler nära Järntorget. Välj även om ni önskar en eller flera av våra sångpedagoger och lärare till kurserna.

Hoppas att vi får möjlighet att mötas!
Varmt välkomna!

Priser
Beroende på kursens upplägg, antal timmar och antal pedagoger som anlitas till kursen, kan priserna variera.
Vänligen kontakta Stage Voice för offert! Kom även ihåg att kontakta skolans Kulturombud och Kultursamordnare! I och med att Stage Voice är med på Kulturterminen kan er skola få ett mycket fördelaktigt ekonomiskt stöd från kommunen.

Intresseanmälan

Kulturterminen VT 2022,
Göteborgs Stad

Popsång
Tillsammans sjunger vi nya poplåtar som eleverna tycker om att lyssna på. Med sångträning utvecklar eleverna sin medvetenhet om den egna rösten och sin förmåga att uttrycka sig. Vi tränar sångteknik anpassad till popsång.

Läs mer

Sjung in i studio
En sångpedagog från Stage Voice tränar tillsammans med klassen eller gruppen in en låt, vilken sedan spelas in av en ljudtekniker. Vi använder oss av högkvalitativa musikbakgrunder vid er inspelning.

Läs mer

Sångteknikverkstad
Detta projekt inriktas mot en speciell musikgenre, t ex rock eller jazz, utifrån era önskemål. Eleverna fördjupar sig i sin genre genom att lyssna på stiltypiska sångexempel. De lär sig sånger och tränar på sångteknik anpassad till aktuell musikstil.

Läs mer

Sång vid skolavslutningar och högtider
Stage Voice hjälper er skola, klass eller grupp med sånguppträdande på t ex nationaldagen eller sommaravslutning. Låt er högtid bli en stund av tradition, gemenskap och vacker sång! Vi skräddarsyr upplägget och valet av sånger utifrån skolans målsättning.

Läs mer

Röstträning för lärare och pedagoger
Som lärare och pedagog använder du dig av din röst dagligen i ditt yrke. Med röstträning ökar du din medvetenhet om den egna rösten och du får redskap för att stärka din röstkvalitet, ditt uttryck och din kroppsmedvetenhet. Hur du använder dig av din röst påverkar hur väl du lyckas förmedla ditt budskap och vilket intryck du gör.

Läs mer

Barnrösten – hur du leder sång utifrån barnens förutsättningar
Att sjunga tillsammans med barn är roligt! Deras glädje för sång och musik inspirerar. Hur kan du som lärare eller pedagog hjälpa barnen att utvecklas sångmässigt utifrån deras möjligheter? Med ökad medvetenhet om hur barnens och den vuxnes röst fungerar, lär du dig att sjunga med barn på bästa sätt!

Läs mer